Tuesday, July 31, 2012

ആകാശത്തിന്‍റെ കഥ

ഓരോ മഴയും പറയുന്നുണ്ടാവുമല്ലേ
കരയുന്ന ഒരാകാശത്തിന്‍റെ
നീറുന്ന കഥ !
ആ കണ്ണീരില്‍ കുളിച്ചു കയറുമ്പോഴും
നാമറിയാതെ പോകുന്നൊരു നിശബ്ദഗദ്ഗതം !

No comments:

Post a Comment