Sunday, November 10, 2013

മനസ്സെന്ന പുഴ

കടലുപോലെ ചില പുഴകളുമുണ്ട്
ഒഴുകുന്നവയെങ്കിലും കരകാണാത്തതും
ലക്ഷ്യമില്ലാത്തതും ..
എപ്പോഴൊക്കെയോ മനസ്സും ഒഴുകുന്നു
ലക്ഷ്യമില്ലാതെ , കരകാണാതെ..
ഒതുക്കിപ്പിടിക്കാത്ത
ചിന്തകളുടെ വിശാലതയിലൂടെ .. 

No comments:

Post a Comment